Ova obavijest o zaštiti privatnosti pojašnjava kako će se osobni podaci (“Podaci”) koje vi dajete – a koje prikuplja – tvrtka Iveco S.p.A. (“mi”, “nas”, “naš”, ili “Tvrtka”) na ovoj stranici obrađivati u skladu s važećim zakonima i propisima. Predano radimo na zaštiti i poštivanju vaše privatnosti.

1. KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE

Podatke koje nam dajete možemo prikupljati, obrađivati i spremati da bi vam pružili određenu uslugu ili kao dio našeg poslovnog odnosa (kao što je identifikacija i podaci za kontakt, profesionalni podaci, financijske ili tehničke informacije).

Obično nam vi dostavljate te Podatke, ali u nekim slučajevima mi možemo prikupiti Podatke o vama putem treće strane ili iz javnih evidencija. Podatke dobivene od vanjskih dobavljača štitimo na način opisan u ovoj izjavi o zaštiti privatnosti.

2. KAKO UPOTREBLJAVAMO PODATKE

Podaci koje prikupljamo obrađujemo za sljedeće svrhe:

Podaci se mogu obrađivati u tiskanom obliku, automatizirano ili elektronički uključujući i e-poštu, putem telefona (npr. automatiziram telefonskim pozivima, SMS, MMS), telefaksom i na ostale načine (npr. putem internetskih stranica, mobilnih aplikacija).

Podaci se prikupljaju i obrađuju na temelju ugovora i našeg jasnog i legitimnog interesa za obradu sukladno točkama (i), (ii), (iii) i (iv) te na temelju vaše izričite privole u marketinške svrhe pojašnjene u točkama (v), (vi). Napominjemo da svoju privolu, ako ste je dali, možete povući u bilo kojem trenutku.

Podaci se mogu obrađivati elektronički u računalnom sustavu ili ručno, u papirnatom obliku. Podaci će se obrađivati i spremati tijekom čitavog njihovog životnog ciklusa uz sigurnost i povjerljivost istih u skladu s načelima poštenosti, zakonitosti i transparentnosti, te u skladu s odredbama važećih zakona i propisa.

3. POSLJEDICE USKRAĆIVANJA PODATAKA

Davanje podataka nikad nije obvezno. Pa ipak, ne davanje podataka koji su potrebni za pružanje usluge ili proizvoda može nas spriječiti u pružanju tražene usluge ili proizvoda ili može dovesti do neoptimalnog pružanja tražene usluge ili proizvoda.

4. KAKO DIJELIMO VAŠE PODATKE

Dio smo Iveco Group, globalnog lidera u investicijskom sektoru. Podatke možemo dijeliti i prenositi podružnicama i povezanim tvrtkama Iveco Group, pouzdanim vanjskim tvrtkama, davateljima usluga, ovlaštenim koncesionarima i distributerima te poslovnim suradnicima sa sjedištem izvan Europske unije koji imaju posebne ugovorne obaveze i podatke mogu upotrebljavati isključivo za ispunjavanje gore navedenih svrha.

Podaci se mogu slati trećim stranama u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, radi provedbe i održavanja naše sigurnosti i sigurnosti Iveco Group, radi zaštite naših prava i imovine kao i prava i imovine Iveco Group, radi odgovora na traženja javnih vlasti ili radi ostvarivanja naših prava pred sudskim vlastima

5. NAČIN NA KOJI PRENOSIMO VAŠE PODATKE

Radi obavljanja gore opisanih aktivnosti obrade podataka, podatke možemo prenijeti u države izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), što uključuje i pohranjivanje tih podataka u digitalne ili fizičke datoteke koje obavljaju tvrtke u naše ime. Upravljanje bazom podataka i obrada podataka ograničeni su na obradu i provode se u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

U slučaju kada se podaci prenose izvan EGP tvrtka primjenjuje odgovarajuće ugovorne mjere kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita podataka koja uključuje, između ostalog, ugovore utemeljene na standardnim odredbama o zaštiti podataka koje je prihvatila Europska komisija i koji se odnose na prijenos podataka izvan EGP.

6. ZADRŽAVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Podatke u našim sustavima i arhivima zadržavamo koliko je to potrebno za obavljanje svrha opisanih u Obavijesti o zaštiti privatnosti vodeći računa, kada je to potrebno, o pravnim i ugovornim odredbama.

Kada podaci više nisu nužni za svrhu u koju su obrađivani, podaci se brišu ili čuvaju u obliku koji ne dozvoljava identifikaciju ispitanika, pod uvjetom da nema pravne osnove ili dozvole za zadržavanje takvih podataka. Podatke možemo i dulje čuvati, ako je to potrebno radi zaštite naših interesa vezanih za potencijalnu odgovornost povezanu za pružanje usluga ili proizvoda ili obradu podataka.

Podaci koji se obrađuju u marketinške svrhe zadržavaju se dok ne povučete svoju privolu i, u svakom slučaju, u skladu gore navedenim principima i smjernicama koje daju ovlaštena tijela za zaštitu privatnosti.

7. VODITELJ OBRADE PODATAKA

Tvrtka Iveco S.p.A., sa sjedištem registriranim na adresi u Torino, via Puglia 35, 10156 (Italy) voditelj je obrade podataka za podatke koje prikuplja, obrađuje i pohranjuje u okvirima ove Obavijesti o zaštiti privatnosti.

8. VAŠA PRAVA U VEZI VAŠIH PODATAKA

Prema važećim zakonskim odredbama i propisima, imate pravo, između ostalog:

Svoja gore navedena prava možete ostvariti tako da nam se obratite na sljedeće načine:

Ako nam pošaljete zahtjev, možda ćemo trebati dobiti dodatne osobne podatke od vas za potvrdu vašeg identiteta te ćemo vas po potrebni možda morati kontaktirati. Ti podaci, zajedno s Podacima koje već zadržavamo, će zatim biti obrađeni u svrhu provedbe vašeg zahtjeva, sukladno važećem zakonu. Tamo gdje je potrebno, neke će se informacije prenijeti drugim tvrtkama unutar ili izvan Iveco Group koje obrađuju vaše Podatke, kako bismo mogli udovoljiti vašem zahtjevu. Vaši će se podaci obrađivati u razdoblju potrebnom za procjenu i postupanje s vašim zahtjevom, nakon čega će vaši Podaci biti arhivirani tijekom odgovarajućeg vremenskog razdoblja koje nam omogućava da dokažemo kako je sa zahtjevom postupljeno točno i na vrijeme.

9. AŽURIRANJA OVE OBAVIJESTI O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Ova obavijest o zaštiti privatnosti ažurirana je u siječnja 2022. Zadržavamo pravo na povremene dopune ili ažuriranja obavijesti o zaštiti privatnosti koje će odražavati promjene u pravnim zahtjevima ili našim aktivnostima obrade.